SI Group získala TPC Baytown Plant

SI Group získala Baytown továrnu ze skupiny TPC, zařízení v Texasu, včetně výrobních prostředků pro nonenu a tetrameru propylenu oligomerů, které se používají jako meziprodukty při výrobě přísad mazacích olejů a dalších produktů.