Zpracování osobních údajů

1. Udělujete tímto souhlas společnosti H.BLOCH a.s., se sídlem Vídeňská 116b, 619 00 Brno, IČ: 63494221, zapsané ve veřejném rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně oddíl B, vložka 4078 (dále jen „Správce“), aby ve smyslu zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“) a  ve smyslu nařízení (EU) 2016/679 (GDPR) zpracovávala tyto osobní údaje:

  • jméno a příjmení
  • název společnosti
  • e-mail
  • telefonní číslo

2. Jméno, příjmení, název společnosti a e-mail je nutné zpracovat pro účely komunikace prostřednictvím kontaktního formuláře. Tyto údaje budou Správcem zpracovány po dobu 2 let, nebo do okamžiku, kdy požádáte o zrušení souhlasu se zpracováním osobních údajů.

3. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu nebo dopisu na kontaktní údaje společnosti H.BLOCH a.s.., Vídeňská 116b, 619 00 Brno.

4. Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat v souvislosti se službami webu www.hbloch.cz a pouze v nezbytném rozsahu i tito zpracovatelé:

a. Outsourcing Solution CZ s.r.o.
b. Ing. Igor Kuba, Souhrady 667/10, Brno, e-mail: info@zhotoveniwebu.cz
c. SovaNet, s.r.o.

Případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době společnost nevyužívá.

6. Vezměte, prosím, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:
vzít souhlas kdykoliv zpět,

  • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
  • požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
  • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
  • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,
  • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Zrušení souhlasu se zpracováním osobních údajů