BonLine

BonLine – bonus vždy znamená něco navíc!

Na trhu s mazivy jsme již téměř 20 let a po celou dobu dodáváme svým zákazníkům značková maziva vysoké kvality.

S novou řadou maziv BonLine reagujeme na přání našich zákazníků, kteří chtějí mít k dispozici kvalitní produkty, zároveň však za přijatelnou cenu. Na těchto základech jsme vytvořili novou řadu značkových maziv.

Rozhodli jsme se rozšířit sortiment našich produktů a sestavili jsme novou řadu značkových maziv BonLine zahrnující širokou nabídku mazacích olejů, sestavenou speciálně pro český a slovenský trh.

Tým zkušených odborníků vybral z portfolia evropských výrobců vhodná maziva, která Vám nyní představujeme pod značkou BonLine. Vytvořili jsme kolekci maziv určenou pro širokou paletu využití v oblastech maziv pro automobily i specializovaná průmyslová odvětví.

Zárukou vysoké výkonnosti produktů BonLine je důraz na certifikované pracovní postupy a důsledné řízení kvality.

Budeme rádi, pokud nás kontaktujete k získání dalších informací o nabízených produktech a službách z našeho portfolia.

 

Dodávky maziv BonLine jsou spojené s 5 Bonusy:

1. Bonus

Kvalita produktů:
Portfolio zahrnuje okolo 2000 druhů a specifikací značkových maziv a specialit.
Kdekoliv a kdykoliv se vyskytnou problémy s mazáním, BonLine nabízí k vyřešení problému vhodné a dostupné mazivo.
Bonline využívá výrobce se středisky specializovanými na výzkum maziv. Velký počet zkušených výzkumných pracovníků a inženýrů vyvíjí nejen dokonalejší produkty, ale též vytváří nové teoretické základy oboru mazání.

2. Bonus

Spolehlivý systém dodávek:
Propracovaná logistika a sklad v ČR  umožňuje dodat zboží ve velmi krátkých intervalech, kamkoliv v CR a SK
Bonline pracuje se spolehlivým dodavatelský systém – od rafinerie, až po jednotlivý stroj.

3. Bonus

Osobní poradenství:
Inženýři a technici se zkušenostmi v oboru mazání zodpoví Vaše otázky týkající se tribotechnických problémů, např. jak do existujícího systému mazání integrovat nový stroj nebo když časté výpadky, či nezbytné intervaly údržby nepříznivě ovlivňují produktivitu strojního parku.
Některý z našich inženýrů je Vám k vždy k dispozici. Přijdeme zadarmo, ale nikdy nadarmo.

4. Bonus

Individuální řešení mazání:
Jak při řešení specifických problémů mazání jednotlivého stroje, tak tvořících součást celého systému výrobního procesu, nabízejí inženýři a technici BonLine úsporná řešení.

Např. při zpracování kovů, lze použitím velmi kvalitních obráběcích kapalin a dosáhnout ekonomicky velmi příznivých výsledků založených na následujících skutečnostech:

  • Prodloužené životnosti nástrojů.
  • Zvýšeném výkonu opracování kovů.
  • Zvýšené kvalitě povrchu.
  • Zjednodušení procesu zpracování a s tím spojenými úsporami času.

5. Bonus

Organizované mazání:
BonLine dodává nejen osvědčená maziva, která snižují opotřebení a ztráty energie, ale také systém „Organizovaného mazání“. Tento systém je založen na:
Přesné analýze veškerého strojního zařízení z hlediska požadavků na mazání.
Výběru vhodných maziv založeném na doporučeních výrobců strojních zařízení, podmínkách provozu a již existujících zkušenostech.
Zúžení spektra spotřebovaných maziv na nezbytné minimální množství, čímž se zjednoduší nejen vlastní aplikace maziv, ale i skladovaný sortiment, nákup maziv a minimalizuje se možnost záměny maziv.
Označení mazacích míst, zařízení sloužících k distribuci olejů a zásobníků.
Začlenění všech strojů, mazacích míst, termínů mazání a údržby, jakož i doporučených maziv do přehledného mazacího plánu.
Poradenství při skladování maziv, v organizaci jejich spotřeby i v péči o související zařízení.