Rocol

ROCOL® vyrábí maziva pro průmyslové použití od konce 70. let 19. století, kdy byla Ragosine Oil Company průkopníkem vývoje a výroby účinných maziv z běžných minerálních olejů. Po celou dobu své existence společnost nepřestala budovat a vylepšovat svoji pověst prostřednictvím výrobků.

V oblasti průmyslu jsou výrobky ROCOL® přijímány a používány s důvěrou vybudovanou během dlouhých let zkušeností s jejich špičkovými vlastnostmi. V dnešní době obchodní značka ROCOL® znamená vynikající výkonové parametry, technickou inovaci a nejvyšší standardy kvality a spolehlivosti. Tyto hodnoty byly dosaženy pod dlouhých letech trvalé orientace i na nejmenší podrobnosti návrhu a výroby.

Na začátku 20. století byly velké zaoceánské lodi právem považovány za největší úspěchy techniky své doby. ROCOL® dodával speciální maziva, která zásadně změnila výkon a spolehlivost mechanických zařízení nezbytných pro plavbu těchto lodí. ROCOL® sehrál neméně důležitou roli při vzletech prvních letadel vývojem revolučních maziv obsahujících MoS2 (moly). S rozvojem výroby vznikla potřeba dodávat maziva, která budou vyhovovat stále náročnějším požadavkům průmyslu. To vedlo k vývoji produktů určených pro nejtěžší provozní podmínky v širokém rozsahu průmyslových aplikací.

Výhod vyplývajících z používání speciálních maziv ROCOL® využívají mezinárodně proslulé společnosti a organizace jakou jsou například Unilever, Nestle, Black & Decker, General Motors, Du Pont, Coca Cola, Rolls Royce, Lucas, Toyota, British Aerospace, Rockwell, Airbus, ministerstva obrany, British Oxygen, Dunlop, Agip, FMC, VME (Volvo Michelin Euclid), JBC, ICI, Ford, Hughs Tools, Metal Box, Monsanto, Ciga Geigy, abychom jmenovali alespoň některé.

Rozvoj a diverzifikace skupiny ROCOL® v průběhu její dlouhé historie je výsledkem kvality jejích zaměstnanců, výrobků a partnerů. Pověst, výsledky a spolehlivost výrobků ROCOL, opírající se o miliony uživatelů po celém světě, je zcela jasně zdrojem síly společnosti a ROCOL® pokračuje ve výrobě maziv podle potřeb průmyslu.