Průmyslová maziva

Mobil

Mobil Teresstic EP 46

Vysoce kvalitní olej pro turbíny a oběhové systémy bez obsahu zinku. Navržený pro parní a plynové turbíny ve stacionátním provozu a převodové turbíny, které jsou vystavené malému mechanickéhmu namáhání.

ISO VG 46

V případě zájmu o tento produkt nás kontaktujte pro bližší informace

Mobil Teresstic T

Vysoce kvalitní olej pro turbíny a oběhové systémy bez obsahu zinku. Navržený pro parní a plynové turbíny ve stacionárním provozu, které jsou vystavené malému mechanickému namáhání.

ISO VG 32, 46, 68.

V případě zájmu o tento produkt nás kontaktujte pro bližší informace
E-shop

Mobil SHC

Syntetické oleje řady Mobil SHC 600 jsou převodové a ložiskové oleje nejvyšší kvality navržené tak, aby poskytovaly mimořádné služby z hlediska ochrany zařízení, životnosti oleje a bezproblémového chodu. Jsou vyrobeny ze syntetických bezparafínových olejů na uhlovodíkové bázi kombinované s jedinečným patentovaným systémem aditiv. Vysoký viskozitní index umožňuje těmto výrobkům mimořádnou výkonnost v extrémních provozních aplikacích při vysokých i nízkých teplotách, které jsou mimo rozsah možností ropných olejů.

V případě zájmu o tento produkt nás kontaktujte pro bližší informace
E-shop

Mobilgear 600 XP

Vysoce výkonné převodové oleje řady Mobilgear 600 XP jsou určeny pro použití v podmínkách extrémně vysokých tlaků; mají vynikající charakteristiky odolnosti vůči zátěži a jsou vhodné pro použití ve všech typech uzavřených ozubených převodů se systémy oběhového mazání nebo mazání rozstřikem.

ISO VG 68, 100, 150, 220, 320, 460, 680.

V případě zájmu o tento produkt nás kontaktujte pro bližší informace
E-shop

Mobil Glygole

Oleje řady Mobil Glygoyle jsou vysoce kvalitní oleje na bázi polyalkylenglykolů (PAG) s vynikající účinností ve vysoce tepelně zatěžovaných převodech, ložiscích a systémech s oběhovým mazáním v podmínkách, kde už ropné oleje nestačí. Oleje jsou střihově stabilní a vysoce odolné vůči tepelnému rozkladu, oxidaci a tvorbě kalů a úsad.

ISO VG: 220, 320, 460, 680.

V případě zájmu o tento produkt nás kontaktujte pro bližší informace
E-shop

Mobil Vactra Oil no.

Olej pro kluzná lože, který má vynikající třecí vlastnosti a snižuje trhavý pohyb (stick-slip). Výborná schopnost odlučování chladících emulzí mísitelných s vodou.

ISO VG: 32, 68, 150, 220.

V případě zájmu o tento produkt nás kontaktujte pro bližší informace
E-shop

Mobil Velocite Oil no.

Vysoce kvalitní minerální olej určený především k mazání vysokorychlostních vřeten obráběcích strojů.

ISO VG 2, 5, 10, 22.

V případě zájmu o tento produkt nás kontaktujte pro bližší informace
E-shop

Mobil Nuto H

Řada Mobil Nuto H představuje vysoce kvalitní hydraulické oleje určené do průmyslových a mobilních provozních aplikací, které vyžadují oleje s ochranou proti opotřebení.

ISO VG 32, 46, 68.

DIN 51524 - HLP, ISO 11158 - HM

V případě zájmu o tento produkt nás kontaktujte pro bližší informace
E-shop

Mobil DTE 20

Řada Mobil DTE 20 představuje mimořádně kvalitní hydraulické oleje s ochranou proti opotřebení navržené tak, aby uspokojily celou řadu požadavků hydraulických zařízení. Řada zajišťuje dlouhou životnost olejové náplně i filtrů a zaručuje tak optimální ochranu zařízení, čímž dochází ke snížení nákladů na údržbu a likvidaci výrobků.

ISO VG 10, 22, 32, 46, 68, 100.

DIN 51524 část 2

V případě zájmu o tento produkt nás kontaktujte pro bližší informace
E-shop

Mobil Univis N

Oleje řady Mobil Univis N jsou vysoce kvalitní hydraulické oleje s vysokým viskozitním indexem.

ISO VG 32, 46, 68.

V případě zájmu o tento produkt nás kontaktujte pro bližší informace
E-shop

Mobil Rarus 400

Vysoce účinné oleje pro jednostupňové a vícestupňové vzduchové kompresory. Vhodný pro pístové a rotační kompresory, také pro stacionární a mobilní aplikace.

ISO VG 32, 46, 68, 100, 150.

DIN  51506 VD-L

V případě zájmu o tento produkt nás kontaktujte pro bližší informace
E-shop

Mobil Rarus 800

Syntetický olej pro pístové kompresory vystavené vysokému zatížení na bázi diesterů.

ISO VG 100, 150.

V případě zájmu o tento produkt nás kontaktujte pro bližší informace
E-shop

Mobil Rarus SHC 1000

Plně syntetický olej pro kompresory na bázi PAO pro provoz šroubových, vícekomorových vzduchových kompresorů a plnících turbokompresorů na výfukové plyny.

ISO VG 32, 46, 68, 100, 150.

V případě zájmu o tento produkt nás kontaktujte pro bližší informace
E-shop

Mobil Pegasus

Mobil Pegasus je vysoce kvalitní olej pro plynové motory.

SAE 40.

V případě zájmu o tento produkt nás kontaktujte pro bližší informace
E-shop

Mobiltherm 600

Mobiltherm je vysoce kvalitní olej pro přenos tepla určený pro použití v uzavřených i otevřených systémech.

 

V případě zájmu o tento produkt nás kontaktujte pro bližší informace
E-shop

Mobil Jet Oil

Mobil Jet Oil II a Mobil Jet Oil 254 jsou syntetické oleje pro letecké plynové turbíny.

V případě zájmu o tento produkt nás kontaktujte pro bližší informace