Servis olejů

Služba „SERVIS OLEJŮ“ je určená pro široké spektrum zákazníků, využívajících maziva ve svých provozech. Procesy navržené špičkovými odborníky v oblasti mazacích náplní a technologických kapalin poskytujeme na míru, vycházíme vstříc daným potřebám.

Provádíme monitorování a ošetřování olejových náplní a technologických kapalin u zákazníků. Spolupracujeme se zákazníky na optimalizaci procesů mazací služby v souladu s nejnovějšími trendy prediktivní a proaktivní údržby. Jsme partnery při implementaci procesů mazací služby.

Servis H.BLOCH nabízí:

Kvalifikovaný odběr vzorků

 • Provedení laboratorních analýz ve specializovaných laboratořích
 • Vypracování zprávy o stavu náplní a návrhu jejich ošetřování
 • Orientační stanovení základních parametrů oleje na místě:
  • obsah mechanických nečistot
  • obsah vody
  • kinematická viskozita
 • Odstranění mechanických nečistot z olejů a technologických kapalin:
  • filtrací
  • odstředěním
  • vakuovou separací
  • Výměny olejových náplní
 • Konzultace sortimentu olejů a maziv

Další služby:

 • Čištění nádrží a potrubních systémů
 • Na míru navržené programy ošetřování a čištění olejových systémů
 • Detailní hloubkové laboratorní rozbory olejů a technologických kapalin

Přínosy pro zákazníky

 • Optimalizace životnosti olejových náplní
 • Zlepšená kontrola procesů spojených s mazáním strojů a využitím dalších technologických kapalin
 • Snížení nákladů na neplánované opravy a havárie
 • Optimalizace sortimentu olejů a maziv
 • Snížení celkových nákladů na údržbu