Servis olejů a emulzí pro obrábění

Se servisem H.BLOCH docílíte:

  • vyšší hospodárnosti výroby
  • větší jistoty plánování v důsledku kratších odstávek strojů
  • permanentní stav pro použití chladících a mazacích látek
  • koncentraci a optimální využití pracovníků
  • trvalého nárůstu kvality vaší výroby
  • snížení nákladů a zkrácení časové náročnosti údržby
  • vyloučení rizik pro životní prostředí

H.BLOCH přebírá management koloběhu olejů a emulzí pro obrábění ve vašem podniku
- od zásobování, přes provoz, až po likvidaci.

H.BLOCH je Vašim partnerem pro vnitropodnikovou logistiku chladících a mazacích látek, koncepty hospodaření s odpady, otázky likvidace a kontinuální služby v oblasti servisu a ošetřování chladících a mazacích látek.

H.BLOCH nabízí svým TFM (Total Fluid Management) bezproblémovou práci podle všech stávajících zákonných ustanovení a předpisů.

Snižujeme náklady, zvyšujeme
výrobu a zlepšujeme image

Nabízíme efektivní výrobu
při zachování nejvyšších
ekologických standardů.

Zabezpečujeme hodnoty
podnikání a prodlužujeme
dobu užití